Spædbarnsterapi

Hvis børn i den førsproglige alder (0-3 år) oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger, hvad det enkelte barn kan magte, kan disse belastninger sætte sig som blivende spor i barnet, hvis ikke barnet kommer i behandling. Disse belastninger kan fx være; for tidlig fødsel, voldsom fødsel, indlæggelser og/eller operationer, forældres skilsmisse, vold, overgreb, anbringelse o.l.

Spædbarnsterapi er en metode, der giver mulighed for at løsne op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår. Her følger nogle eksempler på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med traumatiserede spædbørn.

  • Det er mere tilgængeligt at reparere det lille barns traume, end det er at bearbejde traumer hos det større barn
  • Det lille barn er ikke så fastlåst i traumet, og har større evne til reparation
  • Spædbørn / småbørn reagerer hurtigt på forandringer i omgivelserne
  • Hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for livslang fejludvikling
  • Den basale tillid til forældrene og omverdenen skades
  • Kropslige symptomer udvikles

I terapien vil der blive sat ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet giver mulighed for at bringe orden i barnets kaos og traumet kan blive en identificeret del af barnet.

Et forløb vil typisk foregå ved, at jeg får fortalt barnets historie af forældrene eller barnets værge. Dernæst skriver jeg et udkast til sessionerne, som gennemgåes med forældrene. Når udkastet er klar gives sessionerne til barnet. Det er forskelligt, hvor mange sessioner der er, da det afhænger af barnets historie. Mellem sessionerne læser forældrene historien op for barnet der hjemme, der her vil være omskrevet til en “mor og far udgave”. Der vil være mulighed for at barnet optages på video under sessionerne. Der vil være en afslutning på forløbet, hvor der evalueres og forældrene har mulighed for at se videooptagelserne. Fordelen ved at optage sessionerne er, at forældrene under sessionerne sidder ved siden af barnet, og dermed ikke direkte kan se barnets reaktioner. Alle optagelser slettes selvfølgelig umiddelbart efter gennemgang.

Spædbarnsterapien er inspireret af fransk psykoanalyse, hvor den i 1950’erne blev udviklet af børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, og videreudviklet i et samarbejde med Francoise Doltos elev, Caroline Eliacheff, der var læge, børnepsykiater og psykoanalytiker. Deres vigtigste budskaber og det som spædbarnsterapien bygger på, er “lad aldrig barnets smerte blive glemt” og “alt usagt binder energi”.

Metoden som den praktiseres i Danmark, er udviklet af psykolog Inger Thormann og Psykoterapeut MPF Inger Poulsen, som har grundlagt og driver Institut for Spædbarnsterapi, hvor jeg er uddannet.

 

Der kan læses mere om spædbarnsterapi på spaedbarnsterapi.dk

Ring

 

Mail

Vi benytter Cookies
Vi og vores samarbejdspartnere benytter teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder: funktionalitet, statistik og marketing.

Ved at trykke "Accepter" giver du samtykke til alle disse formål.

OBS: Din accept vil blive gemt i de næste 365 dage.